Кабінетом Міністрів України визначено вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання особою, яка провадить господарську діяльність з ветеринарної практики, а також вичерпний перелік вимог та документів необхідних для отримання ліцензії для провадження відповідної діяльності. 

Це передбачено постановою КМУ від 4.11.2015 р. № 896  "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики".

У разі наявності у здобувача ліцензії - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем розташування яких провадитиметься господарська діяльність з ветеринарної практики, а у здобувача ліцензії - фізичної особи-підприємця - місць провадження господарської діяльності з ветеринарної практики у заяві про отримання ліцензії зазначається їх місцезнаходження. 

До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи: 

- відомості суб’єкта господарювання щодо матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики; 

- відомості суб’єкта господарювання про наявність спеціалістів, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідний для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики; 

- засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності; 

- копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган); 

- опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках. 

Також, відповідна постанова передбачає організаційні, технологічні та кадрові вимоги до осіб, які провадять ветеринарну діяльність. Так, діяльність з ветеринарної практики провадиться у приміщеннях, які поділяються за рівнем забезпечення матеріально-технічної бази на:

- клініки ветеринарної медицини

- амбулаторії ветеринарної медицини

- пункти ветеринарної медицини 

В умовах клініки ветеринарної медицини амбулаторно або стаціонарно надаються послуги з профілактики, лікування тварин та проведення клінічних досліджень. 

В умовах амбулаторії ветеринарної медицини амбулаторно надаються послуги з лікувально-профілактичної допомоги тваринам. 

Спеціалістами ветеринарної медицини пунктів ветеринарної медицини надаються послуги з лікувально-профілактичної допомоги тваринам з виїздом до господарств різної форми власності. 

Для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики приміщення клініки розташовуються в окремій будівлі, що не належить до житлового фонду, а амбулаторії ветеринарної медицини та приміщення пункту ветеринарної медицини можуть розміщуватися також у вбудованому (прибудованому) ізольованому приміщенні на першому поверсі будинку з окремим самостійним виходом.

Пункти ветеринарної медицини повинні мати: робоче місце спеціаліста; місце для зберігання медикаментів, біопрепаратів та медичних інструментів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей та дії на них різноманітних факторів зовнішнього середовища; місце для проведення стерилізації спецодягу, інструментів і матеріалів; місце для зберігання побутового інвентарю.

Амбулаторії ветеринарної медицини повинні мати: робочий кабінет спеціаліста; місце для зберігання медикаментів, біопрепаратів та медичних інструментів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей; кімнату для проведення стерилізації спецодягу, інструментів і матеріалів (стерилізаційну); місце для реєстратури; манеж; приміщення для проведення лікувальних процедур (операційну); місце для зберігання побутового інвентарю. Клініки ветеринарної медицини облаштовуються  також приміщенням для утримання хворих тварин та/або ізолятором. Клініки та амбулаторії ветеринарної медицини можуть мати спеціалізовані кабінети, облаштовані спеціальним обладнанням (рентген-кабінет, кабінет ультразвукової діагностики). 

Особи, які безпосередньо займаються наданням ветеринарних послуг, повинні мати відповідну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр за спеціальністю “Ветеринарна медицина”, що підтверджується документом про освіту. 

Для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики фізична особа-підприємець повинен мати освіту спеціаліста ветеринарної медицини, а юридична особа - мати у своєму складі спеціалістів ветеринарної медицини.

Спеціалісти ветеринарної медицини не рідше одного разу на п’ять років повинні проходити підвищення кваліфікації. 

Ліцензіат повинен мати посадові інструкції для спеціалістів ветеринарної медицини, які безпосередньо пов’язані з провадженням господарської діяльності з ветеринарної практики.

Ліцензіати які провадять діяльність з ветеринарної  практики повинні неухильно дотримуватися норм Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» за № 222-VIII від 2 березня 2015  року,постанови Кабінету Міністрів України за № 896 від 4 листопада 2015 р  та інших нормативних документів. 

На сьогоднішній день органом ліцензування   у сфері господарської діяльності з ветеринарної практики  є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, яка розташована за адресою: м. Київ вул. Б.Грінченка,1. Питаннями ліцензування займається відділ ліцензування та державної реєстрації ветеринарних препаратів і ГМО-джерел, контактний телефон відділу (044) 278-44-47  

Інформацію про прийняті рішення Держпродспоживслужбою щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики оприлюднені на офіційному веб сайті Держпродспоживслужби України http://consumer.gov.ua/ContentPages/Litsenzuvannya/105/

 

 

 Начальник відділу державного контролю  

Лубенська Т.Б.

 

0
0
0
s2sdefault